Rada Rodziców

Stanowi reprezentację rodziców dzieci, który jest organem pomocniczym dla dyrektora i rady pedagogicznej. Zebranie rodziców grupy wybiera spośród siebie "grupową radę rodziców" składającą się z trzech osób.

Rada Rodziców może występować z prośbą do dyrektora oraz do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2016 14:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Prządka
Ilość wyświetleń: 431
19 listopada 2016 15:10 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 14:13 (Ewelina Prządka) - Dodanie nowej zakładki.