Dyrektor Przedszkola

Dyrektor przedszkola kieruje jego bieżącą działalnością, jest przewodniczącym rady pedagogicznej, reprezentuje przedszkole na zewnątrz oraz jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników. Sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Rozdziale III §8 Statutu Gminnego Przedszkola w Radziejowicach. Dyrektorem Gminnego Przedszkola w Radziejowicach od 1999 roku: mgr MAŁGORZATA WOJNAROWICZ.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2016 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Prządka
Ilość wyświetleń: 438
19 listopada 2016 14:20 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 14:12 (Ewelina Prządka) - Dodanie nowej zakładki.