Status Prawny

Gminne Przedszkole w Radziejowicach zwane dalej "przedszkolem" jest placówką publiczną i działa na podstawie:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr 168, poz. 1324) ze zmianami;
  • Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku - Podstawa
  • Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz.U. z 2009r., Nr 4, poz. 17), ze zmianami
  • Statutu Gminnego Przedszkola w Radziejowicach
  • Zarządzeń Kuratora
  • Zarządzeń Dyrektora placówki
  • Koncepcja pracy przedszkola

Organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Radziejowicach.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Warszawie.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2016 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewelina Prządka
Ilość wyświetleń: 585
19 listopada 2016 13:50 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 13:48 (Ewelina Prządka) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2016 13:31 (Ewelina Prządka) - Dodanie nowej zakładki.